chuyển nhượng mùa hè 2018

chuyển nhượng mùa hè 2018 – chuyển nhượng mùa hè 2018

1. Man City
Mua về 63,27 triệu Bảng
Bán đi 25,92 triệu Bảng
Tổng mua và bán -37,35 triệu Bảng
2. Man United
Mua về 74,43 triệu Bảng
Bán đi 21,02 triệu Bảng
Tổng mua và bán -53,42 triệu Bảng
3. Tottenham
Chưa mua, chưa bán.
4. Liverpool
Mua về 163,98 triệu Bảng
Bán đi 12,60 triệu Bảng
Tổng mua và bán -151,38 triệu Bảng
5. Chelsea
Mua về 51,30 triệu Bảng
Bán đi 3,51 triệu Bảng
Tổng mua và bán -47,79 triệu Bảng
6. Arsenal
Mua về 71,10 triệu Bảng
Bán đi 0 triệu Bảng
Tổng mua và bán -71,10 triệu Bảng
7. Burnley
Mua về 0 triệu Bảng
Bán đi 0 triệu Bảng

8. Everton
Mua về 0 triệu Bảng
Bán đi 8,10 triệu Bảng

Tổng mua và bán 8,10 triệu Bảng

9. Leicester City
Mua về 58,50 triệu Bảng
Bán đi 61,02 triệu Bảng
Tổng mua và bán 2,52 triệu Bảng
10. Newcastle City 
Mua về 9,90 triệu Bảng
Bán đi 18 triệu Bảng
Tổng mua và bán 8,10 triệu Bảng
11. Crystal Palace
Mua về 0 triệu Bảng
Bán đi 0 triệu Bảng
12. AFC Bournemouth
Mua về 10,17 triệu Bảng
Bán đi 18,18 triệu Bảng
Tổng mua và bán 8,01 triệu Bảng
13. West Ham
Mua về 85,50 triệu Bảng
Bán đi 1,53 triệu Bảng
Tổng mua và bán -83,97 triệu Bảng

14. Watford

Mua về 21,56 triệu Bảng
Bán đi 9,72 triệu Bảng
Tổng mua và bán -11,84 triệu Bảng

15. Brighton & Hove Albion
Mua về 36,54 triệu Bảng
Bán đi 4,14 triệu Bảng
Tổng mua và bán -32,40 triệu Bảng

16. Huddersfield Town
Mua về 41,85 triệu Bảng
Bán đi 0 triệu Bảng
Tổng mua và bán -41,85 triệu Bảng
17.  Southampton
Mua về 56,03 triệu Bảng
Bán đi 10,26 triệu Bảng
Tổng mua và bán -45,77 triệu Bảng
18. Wolverhampton Wanderers
Mua về 37,26 triệu Bảng
Bán đi 13,68 triệu Bảng
Tổng mua và bán -23 triệu Bảng
19. Cardiff City
Mua về 27,68 triệu Bảng
Bán đi 0 triệu Bảng
Tổng mua và bán -27,68 triệu Bảng
20. Fulham FC
Mua về 30,60 triệu Bảng
Bán đi 4,05 triệu Bảng
Tổng mua và bán -26,55 triệu Bảng

Xem thêm:  hình ảnh duy mạnh
+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$